Hoemoeilijkkandatzijn

Soms kunnen er verrassend simpele oplossingen voor complexe problemen zijn....dan vraag je je af: Hoe moeilijk kan dat zijn?

Eén van de grote opgaven voor de komende jaren is het bouwen van 1 miljoen woningen om onze groeiende bevolking en het groeiende aantal kleine huishoudens te huisvesten.


Misschien moeten we eerst eens stimuleren dat de bevolking niet verder groeit. Dat legt een minder zware claim op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zowel in Nederland als in de landen waaruit wij importeren. Het legt minder claims op het landoppervlak en vermindert de vervuiling van het milieu. In dit kader is het belangrijk dat het ook de behoefte aan woonruimte tempert.

Hoe krijg je voor elkaar dat de bevolkingsgroei afneemt?

Het streven zou moeten zijn dat vrouwen noch mannen ieder meer dan 2 kinderen hebben. Hierdoor zal de bevolking heel geleidelijk in omvang dalen.

Natuurlijk wordt het niet verplicht, om maximaal twee kinderen te hebben, maar dat kan wel gestimuleerd worden.

  • Na twee kinderen worden anti-conceptie middelen voor zowel mannen als vrouwen gratis, net als sterilisatie.
  • Kinderbijslag stopt na het tweede kind.
  • Emigratie wordt gestimuleerd; niet alleen naar traditionele bestemmingen als Canada of Australië, maar juist naar landen en regio's binnen de EU, die te kampen hebben met een krimpende bevolking. De Nederlandse overheid kan deze emigranten een starterssubsidie geven om iets nieuws, bijv. een bedrijf op te zetten in het land. Zo profiteren zowel het ontvangende land als Nederland.

We kunnen het bestaande bebouwde gebied beter benutten

  • Het vervangen van een deel van de eensgezinswoningen met tuin, door (lage) appartementengebouwen voor de middenklasse, dus met redelijke huren of koopprijzen. Dat verlicht de druk op de sociale huurwoningen en biedt zowel starters als ouderen, die geen gebruik kunnen maken van sociale huurwoningen en die niet genoeg inkomen hebben voor de dure huurwoningen, kansen op de woningmarkt.
  • Juist in het landelijk gebied kun je zo op dezelfde ruimte meer woningen plaatsen.
  • Rondom die appartementengebouwen kunnen we ruimte creeëren voor ontspanning, natuur, (stad-)tuinieren, het opvangen van water etc.
  • Het aanpakken van leegstaande -bedrijfs- gebouwen: als een gebouw langer dan twee of drie jaar leegstaat, zou het moeten vervallen aan/onteigend worden door de gemeente.

We kunnen anders bouwen: gebruik van natuurlijke materialen

Houtbouw: je kunt tegenwoordig hout goed verduurzamenen en hou is een prima isolerend materiaal. Houten woningen kunnen snel en redelijk goedkoop worden gebouwd. Houten woningen zijn meer zwaar dan betonnen/stenen xonstructies en kunnen dus toe met minder zware fundering. Het maken van een houten huis belast het milieu ook minder dan beton-/steen bouw. Houtconstructies leggen langdurig CO2 vast. Je kunt de materialen hergebruiken als je een houten huis afbreekt of verplaatst. Als het materiaal niet meer te gebruiken is, kun je het resthout verwerken tot bijv, papier of uiteindelijk verbranden. Als je inheems hout gebruikt, creëer je een circulaire vorm van woningbouw.

Vakwerkbouw: Een combinatie van hout en leem, aangepast aan de huidige eisen, kunnen een interessante optie zijn met diepe historische wortels. Dergelijke huizen zijn al eeuwen gebouwd en gebruikt. Ook hier kan een circulaire vorm van woningbouw worden gecreëerd.