Hoemoeilijkkandatzijn

Soms kunnen er verrassend simpele oplossingen voor complexe problemen zijn....dan vraag je je af: Hoe moeilijk kan dat zijn?

Wat moeten we doen? 6 maatregelen om economisch goed uit de corona-crisis te komen


Wat moeten we doen om de corona-crisis economisch goed door te komen?

Het doel daarbij is de economie ahw te conserveren en “fit for use” te houden, zodat die na de corona-gezondheidscrisis, direct een vliegende start kan maken.

Aan de ene kant moeten we de inkomens van de mensen op peil houden, zodat de vraagkant van de econmie niet instort. Aan de andere kant moeten bedrijven op de been gehouden worden door zoveel mogelijk de vaste lasten weg te nemen.

Daarbij moeten de kosten van de maatregelen vooral op de sterkste schouders terechtkomen.

Onderstaande maatregelen gelden voor een bepaalde tijd. Ik ben voor Nederland uitgegaan van 3 maanden.


Op europees niveau:

1) De ECB stelt de lidstaten -dus NIET de banken- ruimhartig geld beschikbaar tegen 0% rente en met onbepaalde looptijd om hun economie weer op de been te helpen

en te hervormen. Dat is natuurlijk scheppen van geld, maar dat is door de ECB, de FED en andere centrale banken al jarenlang gedaan.

Toch is de inflatie zeer laag gebleven. Op dit moment stevenen we mogelijk zelfs af op deflatie. Er is dus zeker ruimte voor zo’n maatregel..


Öp nederlands nationaal niveau: (tot het einde van de lockdown, hier voorlopig op 3 maanden geschat)

2) De overheid zorgt ervoor dat het inkomen van de bevolking gelijk blijft. Bedrijven ontvangen 3 maanden 100% van hun personeelskosten (incl, werknemersverzekeringen)

naar rato van hun omzetverlies. De totale loonsom in Nederland bedroeg in 2018 ca. 395 miljard euro. Als we over de hele economie uitgaan van een gemiddeld omzetverlies

van 50% betekent dat een kostenpost voor de Rijksoverheid van 48 miljard euro.


3) Overheden ontheffen het bedrijfsleven 3 maanden van omzetbelasting, zonder dat dat later moet worden gecompenseerd. Er ontstaan dus geen belastingschulden.

De kosten zouden een kwart van de geraamde omzetbelasting zijn. dus zo’n 15 miljard euro (Rijksbegroting 2020).


4) Verhuurders zien 3 maanden af van het innen van bedrijfshuur, zonder schuldvorming. Onduidelijk is hoeveel de kosten voor de verhuurders zijn.


5) Ook de banken moeten 3 maanden afzien van rente en terugbetaling op bedrijfsleningen, zonder dat de schuld van de lener oploopt. Hiermee dragen de sterkste schouders

de zwaarste lasten tijdens de corona-crisis. De schulden van bedrijven buiten de financiële sector bedroegen in juni 2017 (CBS) samen 808 miljard euro.

Uitgaande van 4% rente en 10% aflossing per jaar, kost dat de financiële sector in 3 maanden ca. 28,3 miljard euro.


6) Uitbetalen van dividend of inkopen van eigen aandelen is 3 maanden verboden


De kosten voor de overheid, komen uit op 63 miljard euro. Het is mogelijk dat de overheid ook een deel van de verliezen van de financiële sector en de vastgoedsector zal moeten overnemen.

Deze extra kosten door de corona-crisis, zullen door de ECB gefinancierd zou moeten worden.


Tip voor na de lockdown:


Iedereen die thuis kan werken, werkt thuis. Tenzij.......

En als je dan als thuiswerker af en toe fysiek op je werk moet zijn, dan alleen voor die tijd dat het nodig is en niet langer.


Hiermee zorgen we voor minder drukte op de wegen en in het OV, zeker ook in de spits.

Ook de inkopen kunnen we verspreid over de dag doen, zodat ook daar de drukte afneemt en mensen makkelijker afstand kunnen houden.

Een ander groot voordeel is dat er een behoorlijke afname is van CO2-uitstoot, stikstofoxides, roet- en rubberdeeltjes.

En niet te vergeten, een daling in het aantal verkeersongelukken; dus minder slachtoffers en minder schade.