Hoemoeilijkkandatzijn

Soms kunnen er verrassend simpele oplossingen voor complexe problemen zijn....dan vraag je je af: Hoe moeilijk kan dat zijn?

Welkom bij hoemoeilijkkandatzijn

We vergeten vaak dat wijzelf -de complexiteit van- maatschappelijke vraagstukken hebben gecreëerd, waar we nu last van hebben. Wij kunnen ze samen ook oplossen, als we willen en ons losmaken van (zelf-)opgelegde ideeën en beperkingen over wat kan en wat niet kan!

Bekijk ideeën voor mogelijke oplossingen hier en neem contact op om ze te verbeteren!

Wij vormen onze eigen leefwereld

Ons economisch stelsel, onze wetten , ons politieke stesels, ja onze hele cultuur is iets dat ontwikkeld is over lange tijd. Het is echter een constructie van, voor en door mensen. Het is geen natuurwet en bestaat volledig in en tussen onze hoofden.

We kunnen dat alles dus ook aanpassen aan de eisen van deze tijd en ons daarbij laten inspireren door nieuwe ideeën en lessen uit het verleden.

Hoe komen we economisch goed uit de Corona-crisis?

Inde vorige economische crisis van 2008 e.v. hebben de ECB, de FED en andere nationale banken duizenden miljarden gespendeerd om de banken te redden en daarna nog eens duizenden miljarden om de rente laag te houden. Dat geld is blijven hangen op de beurzen, in het vastgoed e.d.

Het is nu tijd het omgekeerde doen en de geldstromen verleggen naar de bevolking en de bedrijven. Vooral het MKB, dat de grote banenmotor is (71% in 2019).


Een rechtvaardiger verdeling van de welvaart

De afgelopen tientallen jaren is een steeds groter deel van de welvaartgroei (o.a. door automatisering en robotisering) terechtgekomen bij kapitaalverstrekkers en aandeelhouders. Als we dat niet anders aanpakken zal er in de nabije toekomst een driedeling in de maatschappij ontstaan: (super)rijken die het grootste deel van de welvaartsgroei in beslag nemen, een kleinere groep van hoogbetaalde professionals en een zeer grote groep mensen met laagbetaalde banen en flexibele contracten.

De welvaartsgroei moet rechtvaardiger verdeeld worden!

Naar de kringloopeconomie

Vanuit de ruimte is goed te zien op wat voor een prachtige planeet wij leven, maar ook dat die planeet begrensd is. We leven allemaal op die ene aarde en met de schade die we de natuur toebrengen, brengen we uiteindelijk ook onszelf veel schade toe. Denk aan klmaatverandering met alle gevolgen vandien, het vernietigen van leefgebieden en daardoor het uitsterven van vele plant- en diersoorten, maar ook bijv. de plasticdeeltjes, medicijnresten, pesticiden e.d. die we ook zelf naar binnen krijgen.

Hoe kunnen we komen naar een "zero footprint", waarbij alles wordt hergebruikt, er ruimte is voor alle leven en we toch duurzaam ruim 7 miljard mensen kunnen voeden, onderdak, schoon water, scholing en welvaart kunnen bieden?

Woningen voor iedereen

Eén van de grote opgaven voor de komende jaren is het bouwen van 1 miljoen woningen om onze groeiende bevolking en het groeiende aantal kleine huishoudens te huisvesten. Wat kunnen we doen om te zorgen dat er voldoende woningen zijn?

Afremmen bevolkingsgroei

We kunnen het bestaande bebouwde gebied beter benutten

We kunnen anders bouwen: gebruik van natuurlijke materialen